Adatvédelmi tájékoztató az Andrész hírlevélre feliratkozók számára


Adatkezelő megnevezése:
Andrész Családi Cukrászda Kft
Adatkezelő adószáma: 13235659-2-13
Adatkezelő cégjegyzékszám: 13-09-098199
Adatkezelő székhelye: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 37.
Adatkezelő telephely címe: 1074 Budapest, Dohány utca 48.
Adatkezelő tulajdonában lévő cukrászdák: Andrész cukrászda Biatorbágy és  Andrész cukrászda Dohány utca

Adatkezelő elérhetősége: kapcsolat@andreszcukraszda.hu 

Hírlevél küldéssel összefüggő adatkezelés 


Az adatkezelés folyamatának leírása:

Az Adatkezelő érdeklődőkkel történő minél szorosabb kapcsolattartás céljából, lehetőséget biztosít az Andrész cukrászda www.andreszcukraszda.hu weboldalán hírlevélre való feliratkozásra (Süti hírek hírlevél)

A hírlevélre természetes személy e-mail címe, neve (vezetéknév és keresztnév) megadásával, az adatkezelési szabályokhoz való előzetes hozzájárulással iratkozhat fel. 

Az Adatkezelő minden esetben biztosítja az előzetes tájékozódáshoz és az önkéntességhez való jogot. Ezt az adatkezelés megkezdése elött a tájékoztató elérhetővé tételével biztosítja az Adatkezelő.

A hozzájárulást Ön a hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a hírlevélre történő feliratkozás során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával.

Hírlevelet csak olyan természetes személynek küld az Adatkezelő, aki azt az Adatkezelő kommunikációs vagy marketing csatornáján kifejezetten hozzájárult. 

LEIRATKOZÁS

Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli az Ön hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig Ön a hírlevélről le nem iratkozik a feliratkozók listájáról, a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva. Leiratkozás esetén Adatkezelő a továbbiakban a hírlevéllel nem keresi meg Önt. Ön bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

A hírlevélről az érintett e-mail cím használója bármikor, ingyenesen, közvetlenül leiratkozhat. 

Amennyiben vissza kívánja vonni az Adakezelő részére, a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását (azaz le kíván iratkozni a hírlevélről, visszavonja hozzájárulását), úgy ezt a kapcsolat@andreszcukraszda.hu vagy a sutihirek@andreszcukraszda.hu címekre küldött elektronikus levélben teheti meg, vagy a hírlevelet tartalmazó e-mail-ben (elektronikus üzenet) lehetőség van közvetlenül leiratkozásra. Az Adatkezelő ez esetben, a továbbiakban hírlevelet nem küld. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hírleveleket megbízási szerződés alapján külsős vállalkozás közreműködésével kerülnek kiküldésre, a hírlevélre feliratkozók adatait a megbízott vállalkozás saját adatbázisában tárolja. Az adatbiztonság és az adatvédelmi előírásoknak való megfelelés biztosítása végett az Adatkezelő az adatfeldolgozókkal minden esetben adatfeldolgozói szerződést köt, vagy a megbízási szerződés részeként rögzítik az adatfeldolgozásra vonatkozó szabályokat.

 

az adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozók: adatfeldolgozók: 

 • Név: Szubjektív Média Kft.
 • Székhely: 1115 Budapest, Etele út 64/B
 • adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: weboldal üzemeltetésével, tartalom szerkesztésével, hírlevél szerkesztésével, kiküldésével az adatbázis karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása. 
 • név:  Rocket Science Group, LLC.
 • székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE  Suite 5000  Atlanta, GA 30308 USA 
 • adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: hírlevelek kiküldése és a kiküldött hírlevelek analitikája.

Az adatkezelés célja: 
A marketing-kommunikációs csatornán való kommunikálás hírlevélküldéssel az arra feliratkozó e-mail címekre

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

kezelt adatok köre:

e-mail cím, érintett neve (vezetéknév és keresztnév)

A személyes adatok tárolásának időtartama:

A hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal.

Automatizált döntéshozatal ténye: 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége, 
 • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, 
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával.

Facebook hírlevél feliratkozó nyereményjáték

Az adatkezelés folyamatának leírása:

Az Adatkezelő a Facebook oldalán https://www.facebook.com/Andr%C3%A9sz-Cukr%C3%A1szda-763974737055004 egy Facebook hírlevél feliratkozó űrlapon keresztül lehetőséget biztosít a nyereményjátékban résztvevők számára a regisztrációra a és a hírlevélre való feliratkozásra (Facebook hírlevél feliratkozó űrlap). A játékosok az űrlap maradéktalan kitöltésével jogosultak a nyereményjáték sorsoláson való részvételre. A nyerteseket az űrlapon keresztül az Andrész cukrászda hírlevelére feliratkozó és az űrlapon található kérdésekre válaszolók adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a (www.random.org) alkalmazás segítségével. A nyertes nevét az Adatkezelő nyilvánosságra hozza az Andrész cukrászda Facebook-oldalon, sorsolás tárgyú üzenőfali posztban. Ezt követően az Adatkezelő felveszi a kapcsolatot a nyertessel az általa megadott elérhetőségen és bekéri a nyeremény átvételének pontosításához a kapcsolati adatokat, valamint a nyeremény utáni adó megfizetéséhez szükséges adatokat. A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles a Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni a Szervezővel. Az aktuális nyereményjáték szabályzatát az Adatkezelőelérhetővé teszi a Facebook hírlevél feliratkozó űrlapon. 

A hírlevélre természetes személy e-mail címe, neve (vezetéknév és keresztnév) és lakhelyének neve megadásával, az adatkezelési szabályokhoz való előzetes hozzájárulással iratkozhat fel. 

Egyéb adatkezelés (Facebook képpont és Google Analytics)

A Facebook, mint önálló Adatkezelő Facebook képpontot használ, ami lehetővé teszi, hogy az Facebook statisztikai, a személyre nem visszavezethető adatot gyűjtsön a látogatókkal kapcsolatban, így a honlapok látogatói által végrehajtott műveletekből származó statisztikai adatokkal a Facebook hirdetéseit hatékonyabbá teheti.

 A Facebook beállításokról (Facebook Inc. Menlo Park, California, USA) az alábbi oldalakon talál információt: 

https://www.facebook.com/policies/cookies/  ahttps://www.facebook.com/about/privacy/update.

Az Adatkezelő minden esetben biztosítja az előzetes tájékozódáshoz és az önkéntességhez való jogot. Ezt az adatkezelés megkezdése elött a tájékoztató elérhetővé tételével biztosítja az Adatkezelő.

A hozzájárulást Ön a hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a hírlevélre történő feliratkozás során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával.

Hírlevelet csak olyan természetes személynek küld az Adatkezelő, aki azt az Adatkezelő kommunikációs vagy marketing csatornáján kifejezetten hozzájárult. 

LEIRATKOZÁS

Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli az Ön hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig Ön a hírlevélről le nem iratkozik a feliratkozók listájáról, a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva. Leiratkozás esetén Adatkezelő a továbbiakban a hírlevéllel nem keresi meg Önt. Ön bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

A hírlevélről az érintett e-mail cím használója bármikor, ingyenesen, közvetlenül leiratkozhat. 

Amennyiben vissza kívánja vonni az Adakezelő részére, a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását (azaz le kíván iratkozni a hírlevélről, visszavonja hozzájárulását), úgy ezt a kapcsolat@andreszcukraszda.hu vagy a sutihirek@andreszcukraszda.hu címekre küldött elektronikus levélben teheti meg, vagy a hírlevelet tartalmazó e-mail-ben (elektronikus üzenet) lehetőség van közvetlenül leiratkozásra. Az Adatkezelő ez esetben, a továbbiakban hírlevelet nem küld. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hírleveleket megbízási szerződés alapján külsős vállalkozás közreműködésével kerülnek kiküldésre, a hírlevélre feliratkozók adatait a megbízott vállalkozás saját adatbázisában tárolja. Az adatbiztonság és az adatvédelmi előírásoknak való megfelelés biztosítása végett az Adatkezelő az adatfeldolgozókkal minden esetben adatfeldolgozói szerződést köt, vagy a megbízási szerződés részeként rögzítik az adatfeldolgozásra vonatkozó szabályokat.

 

az adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozók: 
adatfeldolgozók: 

 • Név: Szubjektív Média Kft.
 • Székhely: 1115 Budapest, Etele út 64/B
 • adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Adatkezelő marketing tevékenységének ellátása keretében a nyereményjáték szervezése.  
 • név: The Rocket Science Group, LLC
 • székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE  Suite 5000  Atlanta, GA 30308 USA 
 • adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: hírlevelek kiküldése és a kiküldött hírlevelek analitikája, hírlevélre feliratkozott személyek adatainak tárolása.

Az adatkezelés célja:

 1. A Facebook hírlevél feliratkozó nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelése. 
 2. Nyertessel való kapcsolat felvétel.
 3. Nyeremény átadásának és a nyereményjáték adó vonzatával kapcsolatos adatbekérés.
 4.  Nyereményjátékban résztvevők részére hírlevél küldése.
 5. Nyeremény átvételének dokumentálása (Átvételi elismervény) 

Az adatkezelés jogalapja:

1) 2) 4) Adatkezelési cél esetén: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, 1.(2.) a Grt. 6. § (5) bekezdése.

  3) 5) Adatkezelési cél esetén: GDPR 6. cikk (1) c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi     kötelezettségteljesítéséhez szükséges. Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése. 

kezelt adatok köre:

 1. Facebook hírlevél feliratkozó játékban regisztráló játékosok esetén: e-mail   címe, neve (vezetéknév és keresztnév) és lakhelyének megnevezés.
 2. Nyertessel való kapcsolat felvétel esetén: a nyertes telefonszáma, lakóhely megnevezése, lakcím.
 3. Nyeremény átadásakor: emailcím, telefonszám, lakóhely megnevezése, lakcím, 

az adózáshoz: születési idő, hely, anyja neve, adóazonosító jele.

 1. Hírlevél küldés esetén: e-mail cím, érintett neve (vezetéknév és keresztnév)
 2. Nyeremény átvételének dokumentálása esetén: a nyertes neve (vezetéknév és keresztnév), anyja neve, címe, adóazonosító jele, telefonszáma, dátum, az átadó és az átvevő aláírása

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

 1. Adatkezelési cél esetén A hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal.
 2. Adatkezelési cél esetén: nyeremény átadásáig, de legkésőbb a sorsolást követő 30 napig.
 3. Adatkezelési cél esetén: Nyertessel való kapcsolat felvétel a nyeremény átadásáig.

A nyeremény adó vonzatával kapcsolatos adatok a 2000. évi C. törvény 169.§. (1) (Sztv.) által előírt folyamatokhoz szükséges személyes adatok tárolási ideje 8 év.

 1. Adatkezelési cél esetén: A hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal.
 2. Adatkezelési cél esetén: A nyeremény átadása esetén a 2000. évi C. törvény 169.§. (1) (Sztv.) által előírt folyamatokhoz szükséges személyes adatok tárolási ideje 8 év.

Automatizált döntéshozatal ténye: 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet az 1.) 2.) 4.) adatkezelési cél tekintetében:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége, 
 • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, 
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával.

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet az 3.) 5.) adatkezelési cél tekintetében:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
 •  kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben, a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is, a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az adatvédelmi tisztviselőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez. 

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először velünk vegye fel a kapcsolatot!

 1. november 22.